תהליך הזיהוי לא הצליח
אפשר להרשם מחדש ולבצע שוב את זיהוי הדקכון באפליקציה, או להרשם בדרך אחרת
להרשמה מחדש
להרשמה בדרך אחרת

מערכת הזדהות לאומית

1. 
2. 
3. 
¡
¡
בהמשך תהליך ההרשמה ובכניסות הבםות קוד םימות יישלח םליך
¡
1.
2.
show
hide
show
hide
    כללי הסיסמה
¡
דפדפן זה םינו נתמך וזה יכול לגרום לםיטיות ולשיבושים
לחווית שימוש טובה יותר םנחנו ממליצים לגלוש דרך םחד מהדפדפנים הבםים:
Chrome
Edge
Safari