כניסה בטוחה לשירותי הדיגיטל של ישראל.
מה כדאי לבדוק?

מערכת ההזדהות הממשלתית

1. 
2. 
3. 
¡
¡
¡